جاناتان مرغ دریایی

کد شناسه :1754
جاناتان مرغ دریایی

جاناتـان خواسـته‌‌ای متفـاوت دارد. برخالف دیگـر مرغـان دریایـی کـه بـرای غذا پـرواز میکننـد، او بـه خاطـر خـود پرواز، پرواز میکنــد. او می‌‌خواهــد از محدودیت‌‌هــا گــذر کنــد و اغلــب بــا شکســت مواجــه می‌‌شـود. امـا هـر چه‌‌ تـلاش میکنـد ماننــد دیگــران زندگــی کنــد و همرنــگ جماعـت شـود، اشـتیاق درونـی‌‌اش چنیـن اجـازه‌‌ای را بـه او نمی‌‌دهـد. سـرانجام موفق می‌‌شــود محدودیت‌‌هــا را شکســته و...
  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

1 نظر

  1. Rated 3از 5 امتیاز

    عظیم

    جایی به اسم بهشت وجود نداره. بهشت مکان یا زمان نیست، بهشت به تکامل رسیدنه! کتابی بسیار زیبا و شاعرانه با توصیفات فوق العاده از تکامل و به تعالی رسیدن موجودات می باشد که به نوعی زندگی آرمانی را به ما نشان می دهد و با خواندن این کتاب می توانیم به این نتیجه برسیم که هدف ما از زندگی تنها تلاش برای سپری کردن روز ها نیست و ما باید به دنبال هدفی متعالی تر باشیم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف و کمال خود بکنیم. نمی‌دانم این کتاب را باید در  چه گروهی از کتاب ها قرار داد اما این را به خوبی میدانم که خواندن این کتاب برای همه ی انسان ها لازم است و به نظر من باید این کتاب را در مدارس تدریس کرد. موضوع داستان درباره ی مرغ دریایی ای به نام جاناتان است که پرواز کردن را تنها وسیله ای برای به دست آوردن غذا نمی داند بلکه آن را به خاطر خود ماهیت پرواز دوست دارد و به همين دليل گروه مرغان دریایی او را طرد می‌کنند و داستان ادامه می یابد. #جاناتان_مرغ_دریای #ریچارد_باخ #عباس_زارعی #نشر_آموت

    آیا این بررسی مفید بود؟ بله نه (0/0)