زنبورهای خاکستری

کد شناسه :7335
زنبورهای خاکستری

سرگِی سرگئیچ زنبورداری است که در روستایی خالی از سکنه واقع در منطقه‌ی خاکستری مابین نیروهای درگیر جنگ کریمه زندگی می‌کند. تنها فرد باقی‌مانده پاشکا دشمن دوران کودکی‌اش مثل تمام سال‌های آشنایی‌شان موضعی مخالف با او حتی در خصوص جریان پیش‌آمده دارد؛ یکی طرفدار روسیه است و دیگری طرفدار اوکراین. اما مسأله‌ی اصلی سرگِی نجات زنبورهایش از آن محیط پرتنش و انتقال به منطقه‌ای دیگر قبل از فرا‌رسیدن بهار است. او تصمیم می‌گیرد خود را به منزل دوست تاتارش آختِم در کریمه برساند اما ذات جنگ در سفری که آغاز کرده خود را نمایان می‌کند و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر