تسلی بخشی های فلسفه

کد شناسه :4705
تسلی بخشی های فلسفه

کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه شامل شش بخش است که هربخش درمورد یک فیلسوف و یک راه‌حل در مواجهه با مشکلی در زندگی است.

شش بخش کتاب شامل موارد زیر است:

تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت – #سقراط
تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی – #اپیکور
تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی – #سنکا
تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی – #مونتنی
تسلی بخشی قلب شکسته – #شوپنهاور
تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها – #نیچه
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر